Gebruikers onderzoeken

Gebruikersonderzoek

Het uitvoeren van gebruikersonderzoek geeft je bedrijf inzicht in alle aspecten die werken en niet werken. Daarnaast kun je jouw doelgroep meerdere versies laten testen en een voorkeur creëren. Wil je ontdekken hoe jouw bezoekers zich gedragen en wat hun behoeften zijn?

Wat kom je te weten met een gebruikersonderzoek?

Met een gebruikersonderzoek kunnen wij je helpen onderzoeken en achterhalen hoe de gebruikers omgaan met jouw website. Hieruit worden (mogelijke) problemen duidelijk die gebruikers ervaren tijdens het gebruik van een website. Vanuit de bevindingen kijken wij naar de doelstellingen en doelgroepen, maar ook de gebruikersdoelen van de website. Hiermee onderzoeken wij het zoekgedrag van de bezoekers van jouw website en op deze wijze brengen wij in kaart hoe de bezoekers terechtkomen op de website. Op basis van deze gegevens komt een zoekwoordanalyse tot stand.

Doelgroepen

Wie wil je bereiken? Met deze vraag onderzoeken wij wie de doelgroep van jouw website is. Het is belangrijk om duidelijk te maken op wie de website gericht is. Hierdoor kunnen wij jouw doelen beter afstemmen, zodat je website de juiste mensen bereikt.

Vaststellen van doelen

De eerste stap van het gebruikersonderzoek is het uitwerken van alle doelstellingen van de website. Naast deze doelstellingen hebben gebruikers ook doelen voor ogen die ze willen bereiken met het bezoeken van jouw website.

Vormen van gebruikersonderzoek

Er zijn verschillende vormen van gebruikersonderzoek. Hieronder staan de twee meest gebruikte vormen van OH Marketing & Strategie.

Observaties

De meest gebruikte vorm van gebruikersonderzoek is observatie. Via observatie wordt de gebruiker aan het werk gezet met een product, dienst of website en creëert de persoon een gebruikservaring. Deze ervaring is de sleutel naar optimalisatie.

Vragenlijst

Een vragenlijst kan ook een goed middel zijn om gebruikersonderzoek uit te voeren. Hierbij is het belangrijk dat een gebruiker in een eigen omgeving gebruik heeft kunnen maken van het product, de dienst of website.

Zelf een gebruikersonderzoek uit laten voeren?

Vul onderstaand formulier vrijblijvend in en wij helpen je graag verder.