Nepocon

LOGO EN HUISSTIJL / OVERIGE UITINGEN / WEBSITE

Vraag van de klant:

Voor ons nieuwe bedrijf willen we graag een passende huisstijl en website.

Logo

Nepocon is een ingenieursbureau voor civieltechnische constructies en waterbouwkundige projecten. Door het kleurgebruik en de gestyleerde tekeningen in het logo wordt meteen duidelijk wat Nepocon doet. Ook hebben we meegedacht in de naam. Nepo is Grieks voor water en con staat voor constructies.

Website

Op de website is veel ruimte voor het tonen van projecten. Zo krijgt de bezoeker een goede indruk van hetgeen Nepocon voor hen kan betekenen. Uiteraard is de website responsive gebouwd en zo op ieder aparaat goed leesbaar.

Overige Uitingen

Naast het logo en de website, hebben we ook de huisstijl voor Nepocon bedacht en gemaakt. Briefpapier, visitekaartjes, enveloppen en een kaart voor relaties. Alles in dezelfde stijl en zo herkenbaar.